VERZAMELDE VERHALEN

Het verhaal van: Dicky Baars

Ergens in de jaren ‘80 bij een repetitie van de Sweelinckcantorij ben ik met een vinger bekneld geraakt tussen zitting en poot van een stoel, vraag niet hoe. Bloeden dat het deed! Ik heb er nog een litteken van.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Rob van Haarlem

Altijd als ik in de Oude Kerk kom, klinkt in mijn oren Jan Zwarts Toccata over psalm 146, in 1966 gespeeld op het Transeptorgel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Hebly

Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven goed, waar men blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Herbert van Hasselt

Het is pikkedonker in Amsterdam, een uur of twee midden in de nacht. De Hemel wordt aan het zicht onttrokken door een zwaar wolkendek. Het is heel stil in de stad, iedereen ligt op één oor. Eberhard, de burgemeester van Amsterdam, droomt. Het hoofd van de Brandweer slaapt en ook de hoofdcommissaris van de Amsterdamse Politie slaapt met af en toe wat onrustig gesnurk, alsof hij wil waken. Op het politiebureau is er één politiemannetje half-wakker. In de hele stad gebeurt niets. Het is echt heel stil: geen trams, geen sirenes, geen carillon.

Plotseling schuiven de wolken open: een grote, volle maan verschijnt en verlicht de hele stad. Ook over de gravenvloer binnen in de Oude Kerk strooit de maan haar heldere licht. Het is veel helderder dan normaal want het is volle maan. Steeds als de volle maan haar koele, heldere gezicht laat zien gebeurt er iets magisch in deze oude ruimte waar het licht wonderlijke dingen doet.

Niemand weet wat er zich afspeelt bij volle maan, behalve ik, want ik was er bij. Alle dieren in de kerk, overdag als versieringen op de zerken zichtbaar, uit steen gehouwen, staan één voor één op. De allereerste die haar pootjes uitstrekt, is een haas met lange flaporen. Ze heet Clara en ze springt op uit het stenen veld zoals alleen hazen dat doen. Ze verzamelt al haar vrienden, alle verschillende, uit steen gehouwen dieren. Er zijn wel vijftig soorten op de 2500 zerken van de Oude Kerk.

De dieren staan allemaal op, want zoals gebruikelijk bij volle maan, is er een vergadering in het hart van de kerk, in de Viering, bij het Hoge Koor. Alleen de beer, de enige in de kerk, heeft zich nog niet bij de vergadering gevoegd. De beer, die wel lijkt op Winnie the Pooh, maar Oude Sam heet, houdt houdt ervan op zijn rechterzij te slapen. Het is altijd erg moeilijk hem wakker te schudden, maar de andere dieren weten hoe je dat moet doen bij beren. Met een potje zoete honing onder zijn berenneus verleiden ze hem snel op te staan. Tussen de andere dieren, in het midden van de kerk, eet hij zijn boterhammen met honing. En de heldere maan kijkt toe terwijl hij met zijn maneschijn gezellige dierenvergadering prachtig verlicht.

Plotseling horen ze het geluid van iemand die huilt, midden in Amsterdamse nacht. De dieren kijken om zich heen in de verre, toch wel donkere uithoeken van de kerk. Dat maakten zij nog nooit mee. Dan ontdekken ze bovenop het stille, grote barokorgel een heleboel flonkerende sterretjes. De sterretjes dansen dicht bij elkaar als een klein, helder vuurwerk. En dan horen zij toch heel duidelijk iemand zachtjes huilen. Tussen de flonkerende sterretjes ontdekken ze een heel klein mannetje. Hij begint naar beneden te roepen: 'Help me alsjeblieft! Ik ben uit de Hemel gevallen. Ik wil zo graag terug naar mijn vriendjes.' De nieuwsgierige dieren roepen: “Nou, kom eerst maar eens helemaal naar beneden en vertel ons je verhaal. We willen alles weten over de Hemel. We hebben een heerlijke maaltijd klaarstaan en er is honingthee. Na je verhaal en het eten kunnen wij je misschien helpen.'

De kleine man in de grote dierenkring is het Kleine Sterrenmannetje. Hij is veel kleiner dan de dieren en er schijnen steeds kleine sterren om hem heen. Alles aan hem is groenig en gelig. Het Sterrenmannetje vertel hoe hij hoog in de hemel aan het spelen was met zijn vrienden. Tijdens een wolkenspelletje struikelde hij over een maansteen en vervolgens gleed hij pardoes van een wolk af. Hij kon zich niet meer vasthouden en tuimelde in de oneindige ruimte naar beneden. Maar hij had veel geluk, want de grote Gouden Haan op de Oudekerkstoren waakt s nachts over de stad.

De haan ving hem op in zijn warme veren. 'Ga gauw naar beneden in de kerk', zei de Gouden Haan. 'Je treft het, want daar zijn juist vannacht al mijn wakkere vrienden bijeen.' Het geschrokken Sterrenmannetje was niet erg gelukkig zo ver van de Hemel en zo hoog boven de stad. Hij pinkte een sterrentraantje weg omdat hij helemaal niet op de aarde thuishoort. Het is veel beter voor hem als hij snel terugkeert naar zijn Hemelvriendjes. Beneden gekomen luisterden alle dieren met aandacht naar het verhaal uit de Hemel. Haasje Clara, beer Sam, de paarden en de draken, de leeuwen en de kleine egeltjes en alle andere dieren wilden alles weten, hoe het daar tussen de sterren eruit ziet. Ook de slimme spinnen luisterden. Zij hadden het Sterrenmannetje heel vriendelijk vanaf het grote orgel met spinnendraden naar beneden laten glijden.

Na zijn verhaal en de heerlijke maaltijd van kadetjes, worstjes en thee met honing in de koele maneschijn,besloten de dieren dat het tijd was het Sterrenmannetje te helpen om terug te keren naar de Hemel. Ze hadden haast ook, want de zon ging bijna op. Maar hoe ? De slimme spin had een oplossing; hij maakte een katapult van spinrag. Toen liepen ze samen de zeventig meter hoge toren op naar de Gouden Haan, alle vijftig dieren, 250 treden ver naar de torentop, boven de kroon en het kruis. Het was inmiddels ongeveer drie uur in de ochtend. Ze hadden haast, want sterrenmannetjes kunnen alleen maar reizen voor zonsopgang. Ze houden niet van het schelle aardelicht, ze reizen alleen ’s nachts met al hun sterretjes.

Bij de Gouden Haan aangekomen, stapte het Sterrenmannetje in de katapult. Hij was blij met zijn nieuwe vrienden, maar ook gelukkig dat hij weer naar huis kon gaan. Toen kwam het moment van afscheid. Dat is niet eenvoudig als je iedereen wil omhelzen, en met 52 dieren op het topje van de Oudekerkstoren staat. Bovendien is een Aardse Zoen iets heel anders dan een Hemelse Kus. Toch wisselden alle Zoenen en Kussen elkaar, van een kloek Hazenzoentje naar een stevige, natte Berenzoen. Het was betoverend onder de sterren en de late maan, terwijl de ongeduldige zon aan de kim het tafereel ook wel wilde zien.

Het Sterrenmannetje zwaaide naar iedereen, en toen lieten de dieren de katapult gaan. Beneden begon de organist prachtig te spelen. Het Sterrenmannetje suisde de lucht in, naar het duister en naar de heldere sterren, waar zijn vrienden al naar hem aan het zoeken waren. Hij voelde zich heel anders, bijna Aards. Alle dieren op de Oudekerkstoren waren verbaasd over wat zij die nacht bij volle maan hadden gezien en gehoord. Nog nooit kregen zij zo’n echte Hemelse Kus... wel vijftig maal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Mila

I have a dream. Ik droom dat de oude kerk nog blijft bestaan en heel beroemd wordt, en dat alle mensen weten dat het een leuke plek is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Martin Inge (klokkenluider Oude Kerk)

Mijn mooiste moment in de Oude Kerk beleefde ik in 2006 toen ter ere van de viering van 700 jaar Oude Kerk voor het eerst sinds eeuwen de Angelusklok werd geluid. Ik heb ook goede herinneringen aan de komst van Hare Majesteit Koninging Beatrix op 20 oktober 2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Els van Swol

Als kind nam ik mijn ouders mee naar orgelconcerten in de Oude Kerk. De omgekeerde wereld. Dat is de Oude Kerk ook, hartje Amsterdam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Harrie Stavemuiken

Van Katholiek godshuis naar beeldenstorm. Katholieken werden verjaagd naar schuilkerken en toch is alles goed bewaard gebleven voor nageslacht. Heel indrukwekkend wat er met de restauratie tot stand is gebracht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Hemmo & Ingrid Pieck - Hansen

Michiel de Ruyter zette trouw zijn schreden,
In de Oude kerk reeds vier eeuwen geleden.
In de ‘bedstee’ hangt thans zijn portret,
Hij heeft als admiraal de toon gezet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: Kees Besseling Kabath

Een oude, zeer gelovige mevrouw woonde op een 2e etage in Den Haag. Boven haar woonden twee mannen, die de oude vrouw behulpzaam waren met het vuilnis naar beneden te brengen, de boodschappen en post naar boven, en zo nog van die dingen.
Zij vertelde dit aan een vriendin die op haar beurt vroeg: 'Zijn die mannen homoseksueel?'
Waarop de oude dame antwoorde: 'Ik weet niet van welke kerk zij zijn.'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verhaal van: onbekend (geschreven in het kerkatelier)

And so I decided to ignore it all and go to the church instead.
Here I found the largest spiral staircase in the world, or that Ihad ever seen, and a dusty typewriter.
The mechanical 'plink plink' of the keys makes me feel like I never have to make a decision but instead I can spend my days going 'plink plink' on the typewriter and thinking about the spiral staircase.
Open hands, open street.
For what it's worth, I didn't come here for this, but now that I am here, I don't want to stop.
This is uncharted territory, and that's is a good thing.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------